Thông báo lịch phỏng vấn đợt 1 Question Coffee & Bakery

TUYỂN DỤNG TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ: GIÁM SÁT – PHA CHẾ – PHỤC VỤ – THU NGÂN – SHIPPER – GIỮ XE 📌
  •  Thời gian: 8h30 thứ 5, ngày 25/03/2021
  • Địa điểm : 65 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
  •  Lưu ý: Bạn nào chưa nhận được điện thoại thông báo vui lòng cmt theo cú pháp: TÊN_SĐT_VỊ TRÍ_KINH NGHIỆM
  • Liên hệ: 0971 465 499 hoặc 02366 526368

Viết một bình luận