Tầm quan trọng của việc đăng ký và sử dụng con dấu

Hiện tại để bảo đảm tính công khai và minh bạch, để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, công ty, cá thể, công ty mới thành lập công ty lúc thực hiện thủ tục về con dấu.

Chính vì vậy mà Chính phủ chính thức ban hành Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu.

Tầm quan trọng của việc đăng ký và sử dụng con dấu

Vậy con dấu có tầm quan trọng như thế nào?

Con dấu quy định trong Nghị định này là hình tròn, mực dấu màu đỏ.

Về điều kiện ứng dụng con dấu, cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được ứng dụng con dấu khi đã có quy chế.

Về việc được phép ứng dụng con dấu trong văn bản vi phạm luật pháp hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Cần phải đăng ký mẫu con dấu trước lúc áp dụng.

Tầm quan trọng của việc đăng ký và sử dụng con dấu

Cơ quan, tổ chức, chức danh quốc gia chỉ được áp dụng 1 con dấu theo mẫu bởi vì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp cần thiết nên áp dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi), thực hiện theo quy tắc sau đây :

  • Cơ quan, tổ chức, chức danh quốc gia ứng dụng thêm dấu ướt buộc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền
  • Cơ quan, tổ chức, chức danh quốc gia tự quyết định việc ứng dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi, tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu.

Tầm quan trọng của việc đăng ký và sử dụng con dấu

Nghị định quy định rõ ràng những hành vi bị nghiêm cấm gồm:

  • Thực hiện làm giả con dấu, sử dụng và lưu hành con dấu giả, mua bán con dấu, tiến hành tiêu hủy bất hợp pháp con dấu, sử dụng con dấu đã hết giá trị sử dụng
  • Cố tình làm biến dạng, sửa chữa nội dung mẫu con dấu đã đăng ký, không giao nộp con dấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký mẫu con dấu.
  • Đi mượn, cho mượn, đi thuê, cho thuê, cầm cố hay thế chấp con dấu hoặc sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động.

Chính vì thế bạn sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của con dấu trong việc đăng ký và sử dụng.

Xem thêm:

Thủ tục công bố thông tin thành lập doanh nghiệp

————————————————-
Công ty Tư Vấn và Đào Tạo TOREDCO
Điện thoại: 02366 52 63 68 – Hotline: 0932 512 521
Văn phòng : 04 Mỹ An 4, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Website: www.toredco.com.vn
Email: toredco.dn@gmail.com

Viết một bình luận