Tầm quan trọng của việc đăng ký và sử dụng con dấu

Hiện tại để bảo đảm tính công khai và minh bạch, để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, công ty, cá thể, công ty mới thành lập công ty lúc thực hiện thủ tục về con dấu. Chính vì vậy mà Chính phủ chính thức ban hành Nghị định về quản lý và … Đọc tiếpTầm quan trọng của việc đăng ký và sử dụng con dấu