Hạng mục Tư vấn – đào tạo Marketing Online cho chủ quán

Không thể phủ nhận được vai trò của Marketing trong việc quảng bá hình ảnh của quán đến khách vãng lai. Hiểu được điều này, từ kinh nghiệm thực tiễn TOREDCO cho ra đời 2 hạng mục nhằm Tư vấn – Đào tạo Marketing Online cho chủ quán/quản lý. Hạng mục Tư vấn chiến lược … Đọc tiếpHạng mục Tư vấn – đào tạo Marketing Online cho chủ quán